„Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają”

Steve Jobs

FUNDACJA AJKUM

Nowo powstała fundacja o szerokim profilu działania. Tworzona przez grupę ludzi, dla których dobro publiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo ważne kwestie.

sektory działań

Wsparcie w szczególności dla osób doświadczonych chorobą onkologiczną oraz ich bliskich

Działalność na rzecz dobra publicznego – dobroczynności, równości, ochrony zdrowia, edukacji

Wsparcie rozwoju CSR
i przedsiębiorczości, organizacja wolontariatu pracowniczego

Aktualności