NASZE PROJEKTY

Pomagając innym, pomagamy
równocześnie samemu sobie…

CSR – Czas na Sieciowanie, współpracy Rozkręcanie

Projekt „CSR – Czas na Sieciowanie, współpracy Rozkręcanie” realizowany w okresie 06-12/2022.

Celem projektu jest opracowanie modelu niwelującego problemu niechęci pracodawców do zatrudniania kobiet, zwłaszcza z grup zagrożonych ryzykiem oraz zachęci organizacje społeczne – wspierające kobiety doświadczające wykluczenia, w podjęciu współpracy z biznesem w kierunku aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych.
Korzyści współpracy obu sektorów z użytkowania ww. rozwiązania to:

  • przygotowanie pracodawcy do zatrudnienia pracowniczki ze szczególnymi potrzebami (np. z niepełnosprawnością, samotnie wychowującą dziecko, opiekującą się rodzicem);
  • obycie pracowników danej firmy z różnymi cechami powodującymi wykluczenie kobiet z rynku, podniesienie ich świadomości w wykonywaniu pracy zespołowej z osobą dotkniętą stygmatem bycia kobietą z daną niepełnosprawnością, doświadczającą przemocy, wychowującej samodzielnie dziecko z niepełnosprawnością;
  • zachęcenie organizacji lokalnych wspierających kobiety do nawiązania współpracy z biznesem w kierunku aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych

Pomysł skierowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw na rynku pracy, które zauważą i rozumieją ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze ważnym dla naszego województwa śląskiego – wspierania rozwoju zawodowego kobiet oraz organizacje skupiające się na wsparciu kobiet obarczonych barierami utrudniającymi aktywizację w zatrudnianiu. Ajkum trwale współpracuje w realizacji działań CSR z Samsic Polska sp. z o.o. zatrudniającą ok 2000 pracownic/ów.
Ważnym aspektem jest fakt, że model sieciowania firmy będą mogły wdrożyć przy zaangażowaniu minimalnych kosztów. Dlatego jest to rozwiązanie również dla mikro i małego biznesu. Najważniejsze jest samo zaszczepienie idei.
Będziemy poprzez opracowany model ułatwiać działom HR diagnozowanie potencjału działających lokalnie ngo`s, nawiązywanie trwałej współpracy ułatwiającej edukację i przygotowanie pracodawcy pod kątem organizacji bezpiecznego, trwałego miejsca zatrudnienia, uwrażliwienia go na problemy, którymi mogą być obarczone kobiety z grup ryzyka.