NASZE PROJEKTY

Pomagając innym, pomagamy
równocześnie samemu sobie…

Drogowskazy AJUKM

Projekt „Drogowskazy AJKUM” realizowany jest w ramach w Projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem innowacji jest stworzenie i przetestowanie systemu nawigacji po budynkach użyteczności publicznej (głównie centrach leczenia specjalistycznego, np. onkologicznego). System opierał się będzie na sieci check pointów, składającej się z powiązanych wzajemnie urządzeń, zamontowanych na trwałe do ściany, które za pomocą dedykowanej aplikacji będą wskazywały drogę do siebie nawzajem nawigując „krok po kroku” użytkownika. Dzięki niemu, pacjenci i użytkownicy o obniżonej percepcji spowodowanej chorobą, wiekiem czy brakiem osoby towarzyszącej będą w stanie poruszać się po budynku i bez problemu odnajdować interesujące ich pomieszczenia.
Główną grupą docelową proponowanego rozwiązania są pacjenci onkologiczni. W codziennych działaniach, prócz zmagania się z chorobą nowotworową muszą zmierzyć się z rozbudowanymi wymogami współpracy podczas leczenia w specjalistycznych placówkach leczenia nowotworów. Rozbudowane architektonicznie budynki pełne zaułków, przejść, wind powodują dużo dezorientacji i stresu związanego z poruszaniem się. Pacjent musi przemieszczać się pomiędzy różnymi jednostkami a niejednokrotnie jest zmęczony, obolały i przytłoczony prowadzonym leczeniem. Jego percepcja jest znacznie obniżona. Dodatkowo szukanie odpowiedniego miejsca wzbudza stres, który nie jest sprzymierzeńcem procesu leczenia.