NASZE PROJEKTY

Pomagając innym, pomagamy
równocześnie samemu sobie…

Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!

Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadamy min. 500 NGO i opracujemy raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia. W oparciu o wyniki monitoringu zostaną zrealizowane:

  1. Szeroka kampania informacyjno-promocyjna, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek ngo z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych.
  2. Kompleksowe działania coachingowo-edukacyjne kierowane do 10 organizacji, które opracują i wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe.

Następnie te procedury zostaną zebrane w formie podręcznika, który będzie nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom.

W efekcie u min. 520 osób wzrośnie wiedza z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, a min. u 20 000 wzrośnie świadomość problemu.

Czas trwania projektu:
01.09.2021 – 29.02.2024

Kwota dofinansowania:
137 500,00 EUR

Skrócona wersja raportu:

Pełna wersja raportu:

E-book – Stop mobbingowi w NGO!:

E-book – Stop mobbingowi w NGO (wersja edytowalna)