NASZE PROJEKTY

Pomagając innym, pomagamy
równocześnie samemu sobie…

Graj o tron

Projekt innowacyjny, którym jest specjalnie zaprojektowana gra szkoleniowa rozwijająca kompetencje managerskie kobiet. Chcemy wyposażyć kobiety w wiedze jak zarządzać i budować zespół w oparciu o własny styl zarządzani.

Dlaczego innowacja ma formę gry a nie tradycyjnego szkolenia?

Gry to jedne z nielicznych narzędzi szkoleniowych, które skutecznie wpływają na postawy. Doświadczenie gry jest bardzo intensywne. Dzięki temu osoby utrwalają wiedzę i zachowują postawy, które wykształciły podczas szkolenia.
Gra będzie składać się z następujących elementów: plansza do gry, karty z pytaniami, karty wartości, karty role – wersja pdf online.
O jej unikalności świadczy: Tematyka, którą porusza oraz możliwość w jaki sposób można jej użyć. Może służyć zarówno jako narzędzie do pracy z grupą, pracy indywidualnej oraz samorozwoju.
Dotyka realnego problemu, który wpływa na jakość życia, rozwój i ogólną satysfakcję kobiet na rynku pracy. Nie spotkałyśmy się do tej pory z narzędziem, które byłoby realnym wparciem w poprawie wyżej wymienionych aspektów.
Odbiorcą innowacji są kobiety w wieku 30+, zdolne do podejmowania aktywności zawodowych. Mogą to być zarówno kobiety aspirujące do pracy na stanowiskach kierowniczych jak i kobiety już na nich będące.
Całkowita indywidualizacja procesu może przynieść różnorakie efekty. Uczestniczka może zarówno odkryć w sobie potencjał do pełnienia nowych ról zawodnych i chęci rozwoju, a może również uznać, że moment zawodowy w którym się teraz znajduje jest dla niej odpowiedni i nie chce zmian. Te dwa efekty, choć różnorodne, przynoszą dla Uczestniczki korzyść w postaci zwiększenia świadomości i możliwości kierowana ścieżką kariery.
Jeśli uczestniczka na podstawie przeprowadzonej gry szkoleniowej, oceny procesu za pomocą arkuszy kompetencji stwierdzi, że może aspirować do pełnienia funkcji kierowniczych – będzie wyposażona w odpowiednie narzędzia aby mogła spełnić swoje aspiracje.
Im więcej potrafi i wie każdy pracownik/ca tym lepiej pracuje, a firma ma lepszy zyski. W oczach pracodawcy kobieta stanie się pracownicą, którą warto mieć w swojej firmie.
Projekt przyniesie korzyści również dla przedsiębiorstw, które będą mogły odkryć talenty i zasoby swoich pracownic i dać im możliwość awansów wewnętrznych. Obniży to koszty nowych rekrutacji oraz wdrożenia.

Czas trwania projektu:
01.07.2022 – 01.12.2022