W 2021 rozpoczęliśmy nasz projekt „Odpowiedzialny Wolontariat Pracowniczy, realizowany wspólnie z firmą Samsic Polska. Projekt jest próbą odpowiedzi na problemy i potrzeby osób z grupy 60+ poprzez uruchomienie wolontariatu pracowniczego ukierunkowanego na pomoc osobom starszym. To kompleksowy projekt umożliwiający przedsiębiorcom wdrożenie wolontariatu oraz przygotowanie samych wolontariuszy do pełnienia nowej roli.

Dzisiaj macie okazję zobaczyć owoc naszej pracy:
https://issuu.com/samsicmarketing/docs/e-book_wolontariat_w_biznesie._skierowany_dla_os_b

E-book powstał w ramach projektu „Odpowiedzialny Wolontariat Pracowniczy” realizowanego przez PCG Polska w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Partnerem projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”!.