Czym jest mobbing? Czy jestem mobberem? Czy to się w ogóle zdarza w NGO?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym artykule, w którego przygotowaniu wzięła udział Agata Gnat! Serce naszej Fundacji – Wiceprezes i propagatorka wdrażania procedur równościowych w miejscu zatrudnienia 👏

Przeczytaj 👉 https://publicystyka.ngo.pl/czym-jest-mobbing-czy-jestem…

W trakcie naszego projektu trwają badania, przeprowadziliśmy juz 236 ankiet z przedstawicielem organizacji pozarządowych 📊

Zebrane wyniki badań będą podstawą do zrealizowania szerokiej kampanii informacyjnej (seminaria, konferencja) oraz do podjęcia kompleksowych działań edukacyjnych, w tym również wypracowania procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych dla określonych, chętnych i zmotywowanych NGO`s. Efektem końcowym będzie również bezpłatny podręcznik dobrych praktyk